دانستنی های نظامی

جنگنده های جدید دنیا را داریم

هواپیمای رادار گریز آمریکا

hidden fighter 5 هواپیماهای رادار گریز ارتش آمریکا

این هواپیماها غیر قابل ردیابی و منحصرا در اختیار ارتش آمریکا هستند. شما را به دیدن چند نمونه از این هواپیما ها که گاه با بشقاب پرنده و گاه با سایر اشیا فضایی اشتباه گرفته می شوند، دعوت میکنیم.

hidden fighter 4 هواپیماهای رادار گریز ارتش آمریکا

hidden fighter 3 هواپیماهای رادار گریز ارتش آمریکا

hidden fighter 0 هواپیماهای رادار گریز ارتش آمریکا

hidden fighter 1 هواپیماهای رادار گریز ارتش آمریکا

hidden fighter 2 هواپیماهای رادار گریز ارتش آمریکا

  • + نوشته شده در  شنبه یکم مرداد ۱۳۹۰ساعت 16:9  توسط محمد جواد قرقانی  |